Kliknij by wyszukać artykuły z danym słowem kluczowym

AMI Architektura Bilans energii elektrycznej Biogaz Biomasa Biotechnologie Biurowiec Blok mieszkalny Budynek użyteczności publicznej Car sharing Cementownia Centrum logistyczne Cloud Computing Design Dom jednorodzinny Dom pasywny Dworzec E10 Ekologia Ekonomia Efektywność energetyczna Energetyka prosumencka Energetyka przemysłowa Fabryka Fabryka chemiczna Gmina Gospodarstwo Hotel Huta Informatyka Inteligentna infrastruktura Inteligentna sieć Inteligentne liczniki Internet rzeczy Klinika Kopalnia Kraj KSE LED Maszyny elektryczne Miasto Montownia ICT Osiedle Oświetlenie OZE Park wodny PME Pociąg Pompa ciepła Powiat Prawo Produkcja ciepła Prosument Przedsiębiorca Przemysł maszynowy Przemysł motoryzacyjny Przemysł rafineryjny Regulacja mocy Regulacje prawne Rolnictwo energetyczne Ropa naftowa Rośliny energetyczne Samochód elektryczny SCADA Silnik spalinowy Siłownia turbogazowa Smart Grid Smart City Socjologia Spółdzielnia mieszkaniowa Sterowniki Supermarket Synergetyka Systemy pomiarowe Szkoła Szpital Środowisko naturalne Świat Technologie geotermalne Technologie hybrydowe Technologie pasywne Technologie wiatrowe Technologie wodne Teleinformatyka Telekomunikacja Termodynamika Termomodernizacja Transport elektryczny Unia Europejska Urbanistyka Urząd gminy Urząd miejski Uzdrowisko Utylizacja WEK Wieś Województwo Zakład przetwórczy Ziębiarka Energetyka jądrowa Społeczeństwo Bezpieczeństwo energetyczne net metering self dispatching klaster energetyczny Energetyka prosumencka

2.01 - Wymiar światowy energetyki

2.01.01 - Świat

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło
Rewolucja energetyczna? Ale po co? Popkiewicz M. 25-11-2015 Z Jest to książka, która zmusza do refleksji na temat potrzeby zmiany naszego życia na bardziej zrównoważone, a przede wszystkim uwolnienia go od paliw kopalnych. [Wydawnictwo: SONIA DRAGA. Katowice 2015]
Prognozy przeobrażeń gospodarki Chin do 2050 roku Muller T. 07-01-2015 O LINK
Nowa energetyka w Stanach Zjednoczonych Wawrzyczek A. 23-12-2014 O LINK
E10 - energetyka w kluczowych/charakterystycznych krajach (regionach świata) Popczyk J. 23-11-2014 Zr LINK
Słońce jeszcze nie wzeszło. Tsunami. Fukushima Bernardyn P. 30-01-2014 Z Jest to studium degeneracji korporacji elektroenergetycznej i rodzenia się oporu społecznego przeciwko energetyce jądrowej w Japonii. [Wydawnictwo Helion, Gliwice 2014]

2.01.02 - E 10

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.01.03 - Unia Europejska

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło
Szkocja osiągnie 100% energii elektrycznej z OZE do roku 2020 Kordas Ł. 02-04-2015 O LINK
Wczoraj, dzisiaj i jutro Energiewende. Korzyści, szanse i zagrożenia Muller T. 31-01-2015 O LINK
Dylematy Energiewende – niemiecka energetyka u progu historycznej restrukturyzacji Muller T. 17-01-2015 O LINK

2.02 - Jednostka administracyjna w Polsce

2.02.01 - Kraj

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło
Rozproszone źródła PV – potencjał kształtowania profilu KSE w sezonie letnim. 20. stopień zasilania Wójcicki R. 29-11-2015 R LINK
Polska i Niemcy – odmienne wizje rozwoju energetyki Muller T. 08-04-2015 O LINK
Elektroenergetyka 2014 – o potrzebie rozwoju (II restrukturyzacji polskiej energetyki) Popczyk J. 30-12-2014 Zr LINK
Referencyjny bilans zasobów na polskim rynku energii elektrycznej. Model interakcji EP i WEK (w kontekście zarządzania i sterowania) w ramach II trajektorii rozwoju Popczyk J. 06-08-2014 R LINK

2.02.02 - Województwo (region)

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło
Model referencyjny energetyczno-rozwojowej strategii regionu rolniczego. Case study województwo świętokrzyskie Popczyk J. 13-10-2014 Zr LINK

2.02.03 - Miasto 1 (powyżej 500 tys. mieszkańców)

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło
Transformacja energetyki Warszawy w kategoriach EP Popczyk J. 09-11-2015 R LINK

2.02.04 - Miasto 2 (100÷500 tys. mieszkańców)

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło
Referencyjny bilans energetyczny 2050 miasta 100-500 tys. mieszkańców. Case-study Bielsko-Biała Kordas Ł. 21-12-2014 R LINK

2.02.05 - Miasto 3 (20÷100 tys. mieszkańców)

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.02.06 - Osiedle mieszkaniowe

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.02.07 - Spółdzielnia mieszkaniowa

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.02.08 - Gmina wiejska, wiejsko-miejska

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło
Biogazownie rolnicze jako źródła pracujące w trybie semi off-grid Wicher R. 06-07-2015 R LINK
Niemcy mają samowystarczalne energetycznie miasteczko z własną siecią smart grid Wawrzyczek A. 23-12-2014 O LINK
Model referencyjny gospodarki energetyczno-środowiskowej gminy wiejskiej Popczyk J. 23-12-2013 07-12-2015 R LINK

2.02.09 - Wieś

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.02.10 - Powiat

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło
Analiza symulacyjna możliwości pracy samowystarczalnego klastra energetycznego Bodzek K. 05-09-2016 R LINK

2.03 - Budynek mieszkalny

2.03.01 - Dom jednorodzinny

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.03.02 - Budynek należący do wspólnoty mieszkaniowej

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.03.03 - Blok mieszkalny należący do spółdzielni mieszkaniowej

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.03.04 - Inny budynek mieszkalny

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło
Sprawność instalacji odbiorczych zasilanych gazowym kotłem kondensacyjnym Śnieżyk R. 31-10-2014 C Rynek Instalacyjny, 10/2014, s. 40

2.04 - Zabudowanie gospodarstwa rolnego

2.04.01 - Gospodarstwo 1 (socjalne)

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.04.02 - Gospodarstwo 2 (małotowarowe)

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.04.03 - Gospodarstwo 3 (średnio- i wielkotowarowe)

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.05 - Budynek użyteczności publicznej

2.05.01 - Budynek urzędu miejskiego/dzielnicowego

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.05.02 - Budynek urzędu gminnego

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.05.03 - Szkoła (miasto)

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło
Szkoła w budynku pasywnym - studium przypadku Rybka K., Bogdan A. 31-10-2014 C Rynek Instalacyjny, 10/2014, s. 58

2.05.04 - Szkoła wiejska

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.05.05 - Szpital „powiatowy”

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.05.06 - Klinika

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.05.07 - Uzdrowisko

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.05.08 - Inny budynek użyteczności publicznej

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.06 - Komercyjny kompleks/budynek usługowy

2.06.01 - Hotel

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.06.02 - Biurowiec

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.06.03 - Park wodny

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.06.04 - Supermarket

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.06.05 - Centrum logistyczne

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.07 - Obiekt przedsiębiorcy

2.07.01 - Budynek produkcyjno-biurowy małego przedsiębiorcy

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.07.01 - Budynek produkcyjno-biurowy małego przedsiębiorcy

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.07.02 - Zakład przetwórstwa rolno-spożywczego

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.07.03 - Budynek/kompleks produkcyjny średniego przedsiębiorcy

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.07.04 - Inny obiekt

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.08 - Kolejowa infrastruktura energetyczna

2.08.01 - Infrastruktura elektroenergetyczna

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.08.02 - Pociąg (mobilny odbiór)

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.08.03 - Dworzec, przystanek

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.09 - Energetyka przemysłowa 1

2.09.01 - Fabryka przemysłu maszynowego

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.09.02 - Montownia przemysłu motoryzacyjnego

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.09.03 - Montownia przemysłu ICT

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.09.04 - Inny przypadek energetyki przemysłowej 1

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.10 - Energetyka przemysłowa 2

2.10.01 - Fabryka chemiczna

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.10.02 - Cementownia

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.10.03 - Kompleks przemysłu rafineryjnego

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.10.04 - Huta

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.10.05 - Kopalnia

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.10.06 - Kompleks górniczo-hutniczy

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.10.07 - Inny przypadek energetyki przemysłowej 2

Tytuł Autor Data wersji pierwotnej Data aktualizacji Typ Link Źródło

2.11 - Księga Szkocka

Od 2018-08-27 Z biblioteki korzysta
licznik odwiedzin wordpress
osób